PERPUSTAKAAN PUSAT

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

PERPUSTAKAAN PUSAT

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

Visit

Address and contact

Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Gedung Abdurrahman Wahid
Jalan Gajayana 50 Malang Jawa Timur Indonesia
e-mail: library@uin-malang.ac.id (untuk pihak eksternal)
csc@uin-malang.ac.id (untuk kalangan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Working hours

Senin-Kamis : 08.30 – 15.30
Jum’at : 08.30 – 11.30
13.00 – 15.30