Enam Kader el-Zawa Jadi Sahabat Perpustakaan

Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim yang dikepalai oleh bapak Mufid S,Ag.,S.S.,M.Hum. dan pihak El-Zawa UIN Malang yang diketuai oleh ibu Dr. Hj. Sulalah, M.Ag telah melakukan kerjasama dalam program Sahabat Perpustakaan.. Kerjasama ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dalam mendukung peningkatan kualitas studi dan riset oleh para …